Shtigje mirditore

Mirdita është trevë e begatë në burime natyrore, tradita të moçme e të ruajtura më së miri, histori, gojëdhëna dhe pasuri jomateriale, të cilat nuk duhen shpërfillur, por zbuluar, njohur, përkujdesur e mbrojtur. 

Projekti Cultour Mirdita ka për qëllim t’ju njohë me këtë krahinë të pasur e qëndrestare, si dhe t’jua lehtësojë njohjen e zbulimin e saj, në mënyrë që t’ju krijojë mundësinë të hidhni hapat e parë drejt rrugëtimit tuaj vetjak në Mirditë. 

Mes të tjerash, kemi krijuar dhe tri itinerare të ndryshme, të cilat ju ofrojnë e paraqesin shumë prej mundësive të larmishme turistike të zonës. Për t’ia nisur punës, filluam me identifikimin e tërë pikave me interes – turisitik, kulturor e zejtar – dhe mandej ndërtuam tri itenerare të posaçme, të cilat i digjitalizuam për t’jua bërë më të qasshme. 

Të vizituarit e këtyre pikave me interes turistik dhe njohja me prodhimet e ndryshme vendase, do t’ju grishë që t’i blini, duke ndihmuar kësisoj tregtinë e prodhimin e zonës, si dhe t’ua përcillni miqve e të afërme tuaj, në mënyrë që të kenë mundësinë ta çmojnë dhe ata. Të gjitha pikat e përzgjedhura me kujdes, përfaqësojnë si të shkuarën, ashtu dhe të ardhmen e trevës së Mirditës, ndaj ju ftojmë që ta mbështesni, duke e vizituar, shijuar dhe përcjellë atë dhe prodhimet e saj. 

Mirdita po përgatitet për ju, duke zhvilluar ngadalë e në mënyrë të qëndrueshme bujtinat, agroturizmin e zejtarinë e saj. Pret vetëm të vini për ta vizituar, që t’ju presë ngrohtësisht e me bujarinë e saj. 

Mirë se të vini në Mirditë!

Kulla në Mirditë

 • Kulla e Brozit, Perlat- Kthellë, Mirditë
 • Kulla e Dodajve, Perlat, Mirditë (foto 1)
 • Kodër-Spaç, Mirditë
 • Kulla e Pjetër Gjurës
 • Kulla shekullore e Ndrecë Kacorrit, Lufaj, Selitë, Mirditë
 • Kulla e Zef Dodë Ndrecës, Kodër-Spaç, Mirditë (foto 1)
 • Kulla 200-vjeçare e Kros Gjetë Dukës (Maces), Perlat, Mirditë
 • Kullë shekullore, Bardhaj, Selitë, Mirditë
 • Kulla e Dodajve (foto 2)
 • Kullë 200-vjeçare, Kumbull e Selitës, Mirditë
 • Portiku i një kulle shekullore, Prosek, Mirditë
 • Portiku i një kulle shekullore në Blinisht, Mirditë
 • Kulla e Perlesit, mbi 200-vjeçare, Rubik, Mirditë
 • Kulla shekullore e Mardoçit, Shebë, Mirditë
 • Kulla e Pashajve, Gjocaj, Selitë, Mirditë
 • Kullë shekullore, Livadhes, Kaçinar, Mirditë.
 • Portik kulle, Nënshejt, Orosh, Mirditë.
 • Kulla e Mark Tucit, Bardhaj, Selitë, Mirditë
 • Portiku i Kullës së Gjet Markut, Perlat, Mirditë. (Kulla mban statusit, Monument Kulture i Kategorisë së I-rë.)
 • Kulla e Zef Dodë Ndrecës, Kodër-Spaç, Mirditë (foto 2)
 • Portik kulle shekullore, Blinisht, Mirditë
new_logo

This website was created by ArtKontakt under the EU4Culture programme financed by the European Union and implemented by UNOPS in cooperation with the Ministry of Economy, Culture and Innovation.
Its contents are the sole responsibility of ArtKontakt association and do not necessarily reflect the views of the European Union and/or UNOPS.

Copyright © 2024 Cultour Mirdita. All Rights Reserved.

sq
CULTOUR MIRDITA
Logo