Projekti Cultour Mirdita përfshin një sërë veprimtarish:

Hartëzimi i elementëve të trashëgimisë kulturore

Krijimi i një database me sitet e rëndësishme kulturore dhe natyrore të Mirditës dhe artizanët e zejtarët e zonës.

Orat

Udhëzues
për politikat publike

Përgatitja e një dokumenti me rekomandime në drejtim të zhvillimit të qëndrueshëm të turizmit kulturor për bashkinë e Mirditës.

Tre itinerare
turistike të Mirditës

Krijimi i tri itinerareve të posaçme të turizmit të përvojës, për të paraqitur mundësitë e shumta turistike që ofron Mirdita.

AKTIVITETE

Trajnime artizanë

Trajnim
24 dhe 25 Shtator 2023


Një trajnim dy-ditor për 15 artizanë, me qëllim rritjen e kapacitetit të tyre për t’u transferuar vizitorëve aftësitë praktike që lidhen me zejtarinë, për te ruajtur e përcjellë trashëgiminë kulturore mirditore. Po ashtu u mundësua shkëmbimi i përvojave dhe praktikave më të mira me sipërmarrës të suksseshëm të fushës.

Workshop punëtori

Punëtori
14 dhe 15 Tetor 2023


Zejtarët e projektit morën pjesë në një punëtori dy-ditore mbi komunikimin online, marketingun dixhital, markën dhe grafikat, ku mësuan se si të përdorin fuqinë e platformave online dhe të mediave sociale për të promovuar prodhimet e shërbimet e tyre, një publiku më të gjerë, dhe për të rritur shitjet e produkteve.

panair rreshen

Panairi i Zejtarisë
30 Tetor 2023


Në qytetin e Rrëshenit u mbajt për here të parë Panairi i Zejtarëve dhe Prodhimeve Vendase. Zejtarë dhe operatorë kulturorë e turistikë u bënë bashkë për të prezantuar produktet e tyre, me qëllim zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm të Mirditës.

Ekspozita Mirdita ne Fotografi Tirane

Ekspozitë
8-15 janar 2024


Ekspozita “Mirdita në Fotografi” përfshiu një përzgjedhje fotografish të Nadia Abazit, video-instalacionin “Saharaja” të Abi Shehut, si dhe instrumente të moçme muzikore të zonës dhe punime artizanale të artizanëve e zejtarëve mirditorë.

new_logo

This website was created by ArtKontakt under the EU4Culture programme financed by the European Union and implemented by UNOPS in cooperation with the Ministry of Economy, Culture and Innovation.
Its contents are the sole responsibility of ArtKontakt association and do not necessarily reflect the views of the European Union and/or UNOPS.

Copyright © 2024 Cultour Mirdita. All Rights Reserved.

sq
CULTOUR MIRDITA
Logo