Mirdita është trevë e pasur në burime natyrore, tradita të moçme, histori e trashëgimi të begatë jomateriale, të cilat duhen mbrojtur prej harresës që u kanoset dhe duhen njohur e ruajtur sa më qëndrueshëm.

Projekti ‘Cultour Mirdita’ ka për qëllim t’ju njohë me këtë krahinë të pasur në bukuri e kureshti, si dhe t’jua lehtësojë zbulimin e saj, në mënyrë që të keni mundësinë të hidhni hapat e parë të një udhëtimi të frytshëm e interesant. Ju ofrojmë tri shtigje a itinerare të ndryshme, të cilat do t’ju paraqesin pak prej larmisë turistike e kulturore të Mirditës. 

Arrow 1

Projekti Cultour Mirdita përfshin një sërë veprimtarish:

Hartëzimi i elementëve të trashëgimisë kulturore

Krijimi i një database me sitet e rëndësishme kulturore dhe natyrore të Mirditës dhe artizanët e zejtarët e zonës.

Orat

Hartim i Udhëzuesit për politikat publike

Përgatitja e një dokumenti me rekomandime në drejtim të zhvillimit të qëndrueshëm të turizmit kulturor për bashkinë e Mirditës.

Tre itinerare
turistike të Mirditës

Krijimi i tri itinerareve të posaçme të turizmit të përvojës, për të paraqitur mundësitë e shumta turistike që ofron Mirdita.

Shfleto broshurën

ZBULIMI I TRASHËGIMISË SE MIRDITËs

REVEALING MIRDITA’S HERITAGE

Projekti zbatohet nga Art Kontakt dhe EcoKult.

AK logo

Art Kontakt është Qendër Kulturore Shqiptare krijuar si një projekt në Venecia të Italisë në 2003 dhe është themeluar më 7 Dhjetor 2007 me qëllim promovimin e artit dhe kulturës në Shqipëri.

LOGO-ECOKULT-01-1-1

EcoKult është një organizatë e themeluar në 2023 me qëllimin për të frymëzuar dhe fuqizuar komunitetet të përqafojnë praktika të qëndrueshme dhe të mbështesin kreativitetin.

new_logo

This website was created by ArtKontakt under the EU4Culture programme financed by the European Union and implemented by UNOPS in cooperation with the Ministry of Economy, Culture and Innovation.
Its contents are the sole responsibility of ArtKontakt association and do not necessarily reflect the views of the European Union and/or UNOPS.

Copyright © 2024 Cultour Mirdita. All Rights Reserved.

sq
CULTOUR MIRDITA
Logo